CENOVÁ PONUKA

FIX - fixné / O - otváracie / S - sklopné / OS - otváracie a sklopné